historia 1 zima 2022

HIS1ZIMA2022
Paulina Romi├▒ska

Og│oszenia

Announcement Opublikowane: sobota, 03 grudzie˝ 2022

Zagadnienia na egzamin z historii (1 semestr)

Zagadnienia na egzamin z historii –semestr 1

 

1. Co to jest  rewolucja neolityczna

2. Osi±gniêcia Egipcjan

3. Osi±gniêcia Sumerów

4. B├│stwa w Egipcie

5. Na czym polega┬│a mumifikacja zw┬│ok

6.  Narodziny demokracji  w Grecji

7. Bogowie greccy i rzymscy

8.Wojny grecko –perski ( Maraton, Termopile, Salamina, Plateje)

9.Wychowanie sparta├▒skie

10.Podboje Aleksandra Macedo├▒skiego

11.Legenda o powstaniu Rzymu

12. Okres kr├│lestwa, cesarstwa i republiki

13. Spo³eczeñstwo  w Rzymie

14. Wyt³umacz pojêcia:  Forum Romanum, Panteon, akwedukty, termy,

15.Edykt Mediola├▒ski

16.Prze┬Âladowanie chrze┬Âcijan

17.przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego

18. 5 zasad islamu

 

Announcement Opublikowane: sobota, 17 wrzesie˝ 2022

prace kontrolne -historia 1

Prace kontrolne – tematyka, kryteria oceniania, terminy.

 

  • Tematy prac kontrolnych – obwi┬▒zuje wyb├│r jednego z zaproponowanych

-Pocz┬▒tki demokracji ate├▒skiej

- Igrzyska olimpijskie- przebieg 

- Imperium rzymskie. Osi±gniêcia Rzymian

 

  • Kryteria oceny
  • Zebranie informacji – 2-3 strony A4
  • Kompozycja pracy – uporz┬▒dkowany uk┬│ad i sp├│jno┬Â├Ž
  • Bogata charakterystyka problem├│w
  • Samodzielne wnioski i podsumowanie pracy

ww. kryteria oceny odpowiadaj┬▒ kryteriom wymaga├▒ na poziomach konieczne – bardzo dobre ( oceny dopuszczaj┬▒cy – celuj┬▒cy)

 

  • Termin z┬│o┬┐enia prac
  • Prace nale┬┐y sk┬│ada├Ž w terminie do 15.12.2022 ( u dyrektora szko┬│y)
  • W przypadku oceny negatywnej z pracy kontrolnej, poprawione prace nale┬┐y z┬│o┬┐y├Ž do 10.01.2023r.

 

Announcement Opublikowane: czwartek, 15 wrzesie˝ 2022

Historia i tera┬╝niejszo┬Â├Ž

Dzie├▒ dobry,

prosz├¬ zapisa├Ž si├¬ na HITzima2022 ( zamiast na wos).OD roku 2022 zamiast wosu b├¬dzie HIT


Prowadz▒cy kurs HIS1ZIMA2022 : Paulina Romi├▒ska
Administrator Zaoczne Liceum w Lipuszu : Administrator Admin
Claroline © 2001 - 2013