historia 1 zima 2022

HIS1ZIMA2022
Paulina Romińska

Ogłoszenia

Announcement Opublikowane: sobota, 17 wrzesień 2022

prace kontrolne -historia 1

Prace kontrolne – tematyka, kryteria oceniania, terminy.

 

  • Tematy prac kontrolnych – obwiązuje wybór jednego z zaproponowanych

-Początki demokracji ateńskiej

- Igrzyska olimpijskie- przebieg 

- Imperium rzymskie. Osiągnięcia Rzymian

 

  • Kryteria oceny
  • Zebranie informacji – 2-3 strony A4
  • Kompozycja pracy – uporządkowany układ i spójność
  • Bogata charakterystyka problemów
  • Samodzielne wnioski i podsumowanie pracy

ww. kryteria oceny odpowiadają kryteriom wymagań na poziomach konieczne – bardzo dobre ( oceny dopuszczający – celujący)

 

  • Termin złożenia prac
  • Prace należy składać w terminie do 15.12.2022 ( u dyrektora szkoły)
  • W przypadku oceny negatywnej z pracy kontrolnej, poprawione prace należy złożyć do 10.01.2023r.

 

Announcement Opublikowane: czwartek, 15 wrzesień 2022

Historia i teraźniejszość

Dzień dobry,

proszę zapisać się na HITzima2022 ( zamiast na wos).OD roku 2022 zamiast wosu będzie HIT


Prowadzący kurs HIS1ZIMA2022 : Paulina Romińska
Administrator Zaoczne Liceum w Lipuszu : Administrator Admin
Claroline © 2001 - 2013