mat1 - 2023\24

MAT12324
Ewelina Mazurkiewicz

Lista plików | Miniatury
 
Nazwa Rozmiar Ostatnio modyfikowano
1._liczby_naturalne.docx 16.09 KB 23.09.2023
2._liczby_ca?kowite_i_liczby_wymierne.docx 15.35 KB 23.09.2023
3._liczby_niewymierne.docx 15.1 KB 30.09.2023
4._rozwiniecia_dziesietne_liczb_rze.pdf 2.32 MB 30.09.2023
5._pierwiastek_kwadratowy_i_pierwiastek_szescienny.docx 55.75 KB 30.09.2023
6._pot?ga_o_wyk?adniku_ca?kowitym._notacja_wyk?adnicza.docx 20.33 KB 30.09.2023
7._potega_o_wyk?adniku_wymiernym.docx 14.13 KB 08.10.2023
8._logarytm_i_jego_w?asno?ci.docx 19.8 KB 08.10.2023
9._procenty.docx 15.97 KB 05.11.2023
10._liczby_rzeczywiste_-_powt?rzenie.docx 10.05 KB 05.11.2023
11._zbiory_liczbowe.docx 31.77 KB 05.11.2023
12._dzia?ania_na_zbiorach.docx 12.17 KB 05.11.2023
12a._dzia?ania_na_zbiorach.pdf 233 KB 05.11.2023
14.przedzialy.pdf 856.75 KB 05.11.2023
15.dzialania_na_przedzialach.pdf 707.27 KB 05.11.2023
16._rozwi?zywanie_nier?wno?ci.docx 156.13 KB 17.11.2023
17._wy??czanie_jednomianu_przed_nawias.docx 166.6 KB 17.11.2023
18._mn0?enie_sum_algebraicznych.docx 140.71 KB 17.11.2023
19._wzory_skr?conego_mno?enia.docx 20.35 KB 17.11.2023
20._zastosowanie_przekszta?ce?_algebraicznych.docx 13.52 KB 17.11.2023
21._warto??_bezwzgl?dna_liczby.docx 18.51 KB 17.11.2023
22.w?asno?ci_warto?ci_bezwzgl?dnej.docx 12.24 KB 17.11.2023
22a._Rown._i_nier?wn._z_warto?ci?_bezwzgl?dn?.pdf 366.71 KB 17.11.2023
23._j?zyk_matematyki_-__powt?rzenie.docx 10.06 KB 17.11.2023
24._co_to_jest_uk?ad_r?wma?.docx 14.4 KB 30.12.2023
25._rozwi?zywanie_uk?adow_r?wna?_metoda_podstawiania.docx 16.01 KB 30.12.2023
26._rozw._uk?._r?wna?_metod?_przeciwnych_wsp..docx 15.32 KB 30.12.2023
27._uk?ady_r?wna?_-_zadania_tekstowe.docx 443.62 KB 30.12.2023
28._uk?ady_r?wnw?_-_powt?rzenie.docx 10.16 KB 30.12.2023
Example_document.pdf 65.41 KB 18.09.2023
praca_kontrolna_sem_1_matematyka.docx 12.8 KB 30.09.2023
skrypt_semestr_1_matematyka.docx 12.74 KB 19.09.2023

Prowadzący kurs MAT12324 : Ewelina Mazurkiewicz
Administrator Zaoczne Liceum w Lipuszu : Administrator Admin
Claroline © 2001 - 2013