historia 1 zima 2021

HIS1ZIMA2021
Paulina Romińska

Announcement icon Ostatnie komunikaty

prace kontrolne

Tematy prac kontrolnych – obwiązuje wybór jednego z zaproponować -Początki demokracji ateńskiej - Igrzyska olimpijskie- przebieg  - Imperium rzymskie. Osiągnięcia Rzymian

Prowadzący kurs HIS1ZIMA2021 : Paulina Romińska
Administrator Zaoczne Liceum w Lipuszu : Administrator Admin
Claroline © 2001 - 2013